DNCONSULTING

 

Poradenstvo a konzultácie

pre certifikáciu podľa noriem ISO

 

 

Úvodná stránka   
Profil   
Služby   
 Čo znamená ISO   
Prečo  certifikácia ISO   
Ceny     
Certifikačné orgány   
Referencie   
                   Kontakt

  SVORNOST v02\Hlavna stranka SVORNOST.htm         

        

 

 

 

 

 

Profil spoločnosti

DNConsulting, s.r.o.  je poradenská a konzultačná spoločnosť pre systémy riadenia a pre certifikáciu výrobkov.

Zabezpečujeme prípravu firiem k certifikácii systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001, systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:1997 a systému manažérstva ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:1999. Disponujeme flexibilnými a kvalifikovanými konzultantantmi a širokým portfóliom poradenských služieb.

História

V oblasti noriem ISO a certifikácie výrobkov pracujeme od roku 1994. Zakladateľom českej a slovenskej spoločnosti DN consulting je Jan Nadrchal, ktorý svoje odborné znalosti získaval v krajinách EU a USA. Za niekoľko rokov svojej existencie sa DN consulting stala na českom trhu jednou z mála špecializovaných spoločností, ktorá poskytuje ucelené riešenia v oblasti prípravy spoločností k certifikácii systému manažmentu kvality, environmentalistiky  a výrobkov podľa medzinárodne platných noriem.

Dnešná spoločnosť DNConsulting, s.r.o. je nositeľom vedomostí a skúseností pôvodnej česko-slovenskej spoločnosti. Cieľom založenia spoločnosti bolo získanie silného postavenia na slovenskom trhu v oblasti poradenstva pre ISO normy a expanzia do ďalších európskych krajín.

Filozofia

Našou základnou filozofiou je presvedčenie, že budúcnosť všetkých firiem, ktoré chcú uspieť a udržať sa na trhu, je kvalita.

My sme pripravení firmy ku kvalite doviesť.

Riadime sa  princípom proaktívneho prístupu ku klientom, ktorý pozostáva z troch základných pilierov:

  • Pripravenosť - kvalita pracovných tímov, ktorá jediná môže zaistiť spoľahlivý a dobre vypracovaný systém prípravy klientov na certifikáciu. Táto kvalita je zabezpečovaná pravidelným preškolovaním všetkých našich poradcov a konzultantov.

  • Lokálna prítomnosť  - pracovné tímy v regiónoch Slovenska, ktorá zaistí dôkladné zastrešenie každého regiónu trhového prostredia.

  • Komunikácia - umožňuje klientom komunikovať s nami ľahko a rýchlo, umožňuje spájanie ponuky a dopytu a docielenie spokojnosti na strane zákazníka.

Skúsenosti

Na základe svojich medzinárodných skúseností je spoločnosť schopná a pripravená naplniť požiadavky klientov všetkých veľkostí, a to tak na národnej, ako aj na globálnej úrovni.

Spoločnosť je riadená motivovaným a skúseným tímom, ktorý má dlhodobé praktické skúsenosti z pôsobenia v projektoch systémov manažérstva rôzneho zamerania a rozsahu vo veľkých, stredných i malých organizáciách rôznych priemyselných odvetví a sektorov. Pri poskytovaní služieb spája záujmy  zákazníkov s požiadavkami medzinárodných noriem.

DNConsulting, s.r.o. sa zaväzuje svojim klientom :

„Ak je spoločnosť schopná certifikát získať, t.j. neexistujú právne a legislatívne obmedzenia, my Vám zaručujeme, že s našim poradenstvom certifikát podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 získate u ktoréhokoľvek certifikačného orgánu."

Do dnešného dňa (júl 06) sme všetkých našich klientov (122) doviedli k úspešnej certifikácii.

 

 

 

     sv