DNCONSULTING

 

Poradenstvo a konzultácie

pre certifikáciu podľa noriem ISO

 

 

Úvodná stránka   
Profil   
Služby   
 Čo znamená ISO   
Prečo  certifikácia ISO   
Ceny     
Certifikačné orgány   
Referencie   
                   Kontakt

  SVORNOST v02\Hlavna stranka SVORNOST.htm         

        

 

 

 

 

 

Ceny 

Naša cenová politika sa odvíja od presvedčenia, že menej je často viac.  

Ceny sú vždy odrazom náročnosti a rozsahu poskytovaných služieb, preto nie je možné stanoviť cenu bez poznania činnosti spoločnosti, ktorú chcete certifikovať, jej organizačnej štruktúry, počtu zamestnancov a rozsahu ročných výkonov. Na poznanie týchto skutočností je súčasťou tohto materiálu

Dotazník

Po vyplnení prosíme zaslať na naše kontaktné miesta, my Vám obratom pošleme návrh ceny.

 

 

 

     sv